Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dostawa stacji graficznej, akcesoriów komputerowych oraz zasilaczy do urządze... 2017-10-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-19 Zobacz
2 Dostawa routera, migracja danych i konfiguracja z posiadanymi przez Zamawiają... 2017-10-26 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
3 Dostawa stacji graficznej, akcesoriów komputerowych oraz zasilaczy do urządze... 2017-10-13 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
4 Dostawa pakietu oprogramowania do grafiki rastrowej, wektorowej, tworzenia ma... 2017-09-22 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-05 Zobacz
5 Dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej oraz wdrożenie oprogram... 2017-09-21 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-02 Zobacz
6 Produkcja pięciu spotów radiowych dotyczących programów operacyjnych wdrażany... 2017-07-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-08 Zobacz
7 Publikacja artykułów sponsorowanych dotyczących programów operacyjnych wdraża... 2017-07-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-02 Zobacz
8 Aktualizacja 1 licencji Microsoft Visio 2007 GOV do wersji 2016 i zakup dodat... 2017-07-13 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-26 Zobacz
9 Wybór Wykonawcy mającego pełnić rolę Menadżera Funduszu Funduszy w celu wdraż... brak zamówienie z wolnej ręki 2017-07-12 Zobacz
10 Dostawa licencji oprogramowania biurowego. 2017-06-01 10:00 przetarg nieograniczony 2017-06-14 Zobacz
12