2016-07-01

Archiwum zakładowe

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach działa archiwum zakładowe w oparciu o instrukcje i jednolity rzeczowy wykaz akt, które na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.) zostały uzgodnione z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Kielcach i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora WUP.