2015-09-01

Dane Teleadresowe

Regon: 292346746
NIP: 959-14-57-717
WWW: wup.kielce.pl
Adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
Adres skrytki ePUAP /WUPKielce/SkrytkaESP , /WUPKielce/skrytka
Telefax: 041-36-41-666
Telefon: 041-36-41-600
Adres: ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce
Nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Adres głównej skrzynki poczty elektronicznej e-mail Urzędu :
wup@wup.kielce.pl

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu oraz numery telefonów (plik pdf)


Informacja dotycząca poczty elektronicznej:
Wojewódzki Urząd Pracy nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, cyt. "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść korespondencji kierowanej do WUP (treść zapytań e-mailowych) winna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu),
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

Załączniki

  Spis_telefonow_wup.pdf 448,02 KB (pdf) szczegóły pobierz