2015-09-24

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP
 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.


Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania.
  • W górnej części artykułu po prawej stronie umieszczone są: metadane - zawierające informacje o czasie wytworzenia i udostępnienia artykułu, oraz informację o osobie odpowiadającej za umieszczenie artykułu na stronie; Wersjonowanie – pełna historia zmian wprowadzanych w artykule; Opcja Drukuj – umożliwiająca wydruk artykułu, Opcja PDF – umożliwiająca eksport artykułu do pliku o rozszerzeniu .pdf
  • W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, które są wydzielone w części "Załączniki" poniżej artykułu. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie .pdf  i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader. Przy każdym pliku podana jest opcja „Szczegóły” – zawierająca informacje o danym pliku ( nazwa, typ, rozmiar, daty modyfikacji); oraz opcja „Pobierz” – umożliwiająca pobranie pliku.


W prawej dolnej części strony umieszczone są: odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl ; odnośnik do strony elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl

Wykaz formatów plików stosowanych na stronie BIP WUP:

  • .pdf – Portable Document Format (format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader),
  • .doc – dokument programu Microsoft Word,
  • .xls – dokument programu Microsoft Excel,
  • .zip – ZIP file format (format kompresji plików),
  • .rar – RAR file format (format kompresji plików),


BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym umieszczonym w prawym górnym rogu strony, wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj” lub wcisnąć przycisk „Enter”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej mogą zostać udostępnione na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.z 2015 r. poz. 2058).