2015-09-03

Informacje ogólne

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywa się na zasadach określonych w art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na wolne stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WUP.