Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 20 listopada 2018 r.
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 20
listopada 2018 r.
30.11.2018 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 25 września 2018 r.
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 25
września 2018 r.
03.10.2018 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 12 czerwca 2018 r.
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 12
czerwca 2018 r.
25.06.2018 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 20 marca 2018 r.
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dnia 20
marca 2018 r.
04.04.2018 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 11 grudnia 2017 r.
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 11 grudnia 2017 r.
29.12.2017 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2017 roku
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 26 września 2017 roku
16.10.2017 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 14 czerwca 2017 roku
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 14 czerwca 2017 roku
27.06.2017 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 27 lutego 2017 roku
Protokół z posiedzenia WRRP z dnia 27 lutego 2017 roku
06.03.2017 więcej
Protokół z posiedzenia WRRP w dniu 17 stycznia 2017 roku
Protokół z posiedzenia WRRP w dniu 17 stycznia 2017 roku
25.01.2017 więcej
Protokół z posiedzenia WRZ w dniu 6 Grudnia 2016 roku
Protokół z posiedzenia WRZ w dniu 6 Grudnia 2016 roku
05.01.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się