Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie dla pracowników WUP szkolenia
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie dla
pracowników WUP szkolenia nt. "Zamówienia publiczne w praktyce
działalności wojewódzkiego urzędu pracy, z uwzględnieniem
nowelizacji ustawy PZP z dnia 22 czerwca 2016 r."
06.10.2016 więcej
UWAGA! Zmiana w Zapytaniu ofertowym realizacja usługi cateringowe - ZAPYTANIE OFERTOWE REALIZACJA USŁUGI CATERINGOWEJ – „PRZERWY KAWOWEJ” Z DOWOZEM I OBSŁUGĄ
Wojewódzki Urząd Pracy dokonał zmian w treści Zapytania
ofertowego dotyczących: terminu realizacji drugiego zamówienia
oraz potwierdzenia statusu podmiotu ekonomii społecznej -
szczegóły znajdują się w załączonym scanie pisma. Prosimy o
przedkładanie ofert na załączonym poniżej zmienionym
formularzu opatrzonym nazwą "Zał. nr 1 Formularz ofertowy RPO
POWER - ZMIANA". Wprowadzone zmiany są jedynie
uszczegółowieniem warunków podanych w pierwotnej wersji
Zapytania ofertowego i nie powodują istotnych zmian powyższych
warunków.
05.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji we wdrażaniu programów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-20
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu
zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz
korupcji we wdrażaniu programów współfinansowanych ze
środków UE w latach 2014-20
24.08.2016 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia z zakresu
zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym
08.08.2016 więcej