Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. - usługi rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz
trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. - EURES
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do
prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie środków z KFS
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specj
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot FP...
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w
sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 roku, poz.
1294)
03.09.2015 więcej
Rozp.Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 października 2004 w spr. rejestru instytucji szkoleniowych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(jednolity tekst Dz.U. z 2014 roku, poz. 781)
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie MPiPS z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia
(pierwotny tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 899)
03.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się