Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. - usługi rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz
trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. - EURES
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do
prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie środków z KFS
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specj
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot FP...
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w
sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 roku, poz.
1294)
03.09.2015 więcej
Rozp.Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 października 2004 w spr. rejestru instytucji szkoleniowych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(jednolity tekst Dz.U. z 2014 roku, poz. 781)
03.09.2015 więcej
Rozporządzenie MPiPS z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia
(pierwotny tekst Dz.U. z 2013 roku, poz. 899)
03.09.2015 więcej