Lista artykułów

Nazwa artykułu
Struktura Organizacyjna
Struktura Organizacyjna Urzędu określona jest w Regulaminie
Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2907/14 Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2014 roku
01.09.2015 więcej