2015-09-01

Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna Urzędu określona jest w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 3917/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 23/2018 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - obowiązujące od 1 czerwca 2018 roku.

 

Regulamin Orgranizacyjny Wojwódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2018 z dn. 28 maja 2018 roku, obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku
 

Schemat Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.


Uchwała Nr 3917/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

 

Załączniki

  Uchwała nr 3917-18...a 2018 r..pdf 379,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Organizac... Kielcach.pdf 16,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat organizacyjny WUP.pdf 400,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23-...ja 2018 r.pdf 692,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się