2015-09-02

Uchwały Zarządu w przedmiocie upoważnień dla Dyrektora WUP

W załącznikach znajdą Państwo :

 

Uchwała nr 92/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do podpisania z Instytucją Zarządzającą Porozumień o powierzenie realizacji w województwie Osi Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i Działań ujętych w Priorytecie Inwestycyjnym 8II Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz realizacji wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielania przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

Uchwała nr 2846/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Piecykowi pełnomocnictwa do kierowania Wojewódzkim Urzędem Pracy, będącym wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu województwa

 

Uchwała nr 2848/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 479/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do podpisywania z Instytucją Pośredniczącą Porozumień w sprawie dofinansowania Działań 6.1, 6.2 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielenia przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

Uchwała nr 439/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji postanowień wynikających z umów zawieranych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 109 ust. 7a o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Załączniki

  uchwala_nr_92_2014.pdf 137,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_2848_2014.pdf 108,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_2846_2014.pdf 96,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 439-15.pdf 548,46 KB (pdf) szczegóły pobierz