2015-09-02

Upoważnienia Marszałka

W załącznikach znajdą Państwo:

Pełnomocnictwo znak: DOA-I.087.1.2017 z dnia 9 Lutego 2017r. do wykonywania zadań związnych z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowiczych

 

Upoważnienie znak: DOA-I.087.14.2015 z dnia 02 Lutego 2015r. do wykonywania zadań związanych z ustawą z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy będących w kompetencji marszałków województw

 

Upoważnienie znak: DOA-I.087.10.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 

Upoważnienie znak: DOA-087.9.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do wykonywania w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego czynności i zadań należących do kompetencji marszałka województwa, okreslonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Upoważnienie znak: DOA-087.8.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do realizacji w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych marszałkom województw, określonych w ustawie o służbie zastępczej


 


 

Załączniki

  Upoważnienie znak ...87_8_2014.pdf 151,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...87_9_2014.pdf 208,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...7_10_2014.pdf 154,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...7_14_2015.pdf 465,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo DO...o 2017 r..pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz