Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z
późn.zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 1811 z późn. zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawod. i społ. oraz zatrud. osób niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawod. i społ.
oraz zatrud. osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.. poz. 2046
z późn. zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 902 z późn. zm.)
02.09.2015 więcej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku, poz.
1065 z późn. zm.)
02.09.2015 więcej