2015-09-03

Wykaz prowadzonych rejestrów

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach prowadzone są, w szczególności, następujące rejestry:

 

- Rejestr zarządzeń Dyrektora WUP,
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
- Rejestr akt osobowych pracowników WUP,
- Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS),
- Rejestr Agencji Zatrudnienia (RAZ),
- Książka kontroli zewnętrznych,
- Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu,
- Ewidencja środków trwałych.