Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach
Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Kielcach
12.01.2017 więcej
Informacja o rejestrze zbiorów danych
Informacja o rejestrze zbiorów danych prowadzonym przez
administratora bezpieczeństwa informacji w WUP
17.02.2016 więcej