Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze OK-II.1101.3.2017.MR
Inspektor w Zespole ds. Logistyki i Obsługi Urzędu w Wydziale
Logistyki
21.12.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze OK-II.1101.2.2017.MR
Inspektor w Zespole ds. Zarządzania Zasobami Kadrowymi w
Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr (2 etaty)
21.12.2017 więcej