Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Świadczenie w 2019 roku usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Świadczenie w 2019 roku usługi sprzątania pomieszczeń
zajmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
11.12.2018 więcej
Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony i dozoru mienia, przez koncesjonowaną firmę ochroniarską, nieruchomości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w 2019 roku
Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony i dozoru
mienia, przez koncesjonowaną firmę ochroniarską,
nieruchomości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w 2019
roku
07.12.2018 więcej
Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w 2019 roku
Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Kielcach w 2019 roku
28.11.2018 więcej
Zakupu systemu wielobazowego w standardzie IP DECT
Szczegóły zapytania ofertowego znajdą państwo w załączniku
14.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące Pielęgnacja i renowacja zieleni na terenie nieruchomości Wup w Kielcach
Zapytanie ofertowe dotyczące Świadczenia jednorazowej usługi w
zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni na terenie
nieruchomości Wojewódzkiego Urzędu Pracy, położonej przy ul.
Witosa 86 w Kielcach
12.06.2018 więcej
Zakupu systemu wielobazowego w standardzie IP DECT
Zakupu systemu wielobazowego w standardzie IP DECT
22.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarek II
Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarek II
18.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarek
Zapytanie ofertowe na materiały eksploatacyjne do drukarek I
12.04.2018 więcej
Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi cateringowej
Rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usługi cateringowej dla
30 osób podczas organizacji spotkania szkoleniowego dotyczącego
realizacji PO WER, które odbędzie się w dniu 11.04.2018 r.
26.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące całodobowej ochrony i dozoru mienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Zapytanie ofertowe dotyczące całodobowej ochrony i dozoru
mienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
08.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się